LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Om LudvikaHem

Bild

LudvikaHems vision "Det bästa boendet" är ledstjärnan i kontakterna  med alla våra kunder. Alla kundgrupper skall uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalité.

Här kan du ladda ner broschyrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Ludvika och Dalarna.
Här kan du ladda ner broschyrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om våra bostadsområden.
Här kan du ladda ner vår  Grafiska profil.PDF

Företaget i korthet

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna.

Antal tillsvidareanställda: 53 personer
Omsättning 2017: ca 228 mkr
Uthyrningsgrad 2017: 98,1%
Antal lägenheter: 3 374 bostäder varav 128 i särskilda boendeformer för äldre och 25 i särskilda boendeformer för fysiskt eller psykiskt handikappade. Av företagets lägenheter finns 64 i småhus.
Snitthyra bostäder 2017: 958 kr/kvm
Antal lokaler: 354
Medlem av SABO och HBV
Egen förvaltning

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: 0240-869 19
E-Post: info@ludvikahem.se

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika