LudvikaHem
StoraBrunnsvik

LudvikaHems styrelse

2018

STYRELSE, REVISORER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelseledamöter
Sören Finnström (s), ordförande
Conny Bringås (v), vice ordförande
Henrik Samdahl  (s)
Gaby Back (m)
Mauritz Bropetters (c)

Styrelsesuppleanter
Anders Hjalmar (s)
Birgitta Nilsson (s)
Mikael Hjort (mp)
Ove Boman (m)
Leif Sköld (bop)

Arbetstagarrepresentanter
Eva-Lena Gunningberg, ordinarie (Vision)
Ulf Adolfsson, ersättare (Vision) 

Revisorer
PWC, vald av bolagsstämman

Lekmannarevisor
Bo A Johansson, vald av Ludvika kommun
  
Lekammanrevisor suppleanter 
Bengt Andersson,vald av Ludvika kommun
  
Verkställande direktör
Ulf Rosenqvist

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: 0240-869 19
E-Post: info@ludvikahem.se

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika