LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Värdegrund

Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen och affärsidén. Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkanspartners.

Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden; Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet.

Trygghet

Vi skapar trygghet genom vårt sätt att agera gentemot varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkansparters.

Vårt agerande kännetecknas av att vi är pålitliga, har hög säkerhet och ger en god service. Vi håller alltid vad vi lovar.

Vi är lojala med varandra, företaget och våra kunder, vilket bygger trygga och hållbara relationer.

Effektivitet​

Vi är lyhörda för våra kunders behov och åtgärdar saker inom avtalad tid. Genom god tillgänglighet och snabb återkoppling säkerställer vi att rätt saker blir gjorda.

Vi delar varandras kompetens och kunskap vilket bidrar till ett professionellt agerande. Vi omprövar gamla arbetssätt och utvecklar ständigt våra rutiner.

Affärsmässighet

Vi är affärsmässiga i vår syn på verksamheten och gentemot våra kunder. Med fokus på kunden förmedlar vi att denne kan lita på oss och att vi behandlar alla lika.

Vi följer lagar och regler och arbetar utifrån en medveten miljöpolicy.

​Med vänligt bemötande och arbetsglädje skapar vi den bästa lokal- och boendemiljön för våra kunder över tid.

Vår affärsmässighet bygger på en hög etik och moral. Vi skapar långvariga och stabila relationer till affärsnytta för våra bolag och våra kunder.

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

  • Försäljning av fastigheter
    Styrelsen för LudvikaHem AB beslutade på senaste styrelsemötet 2019-11-20 att gå vidare med förslaget om försäljning av fyra fastigheter i Ludvika.
  • Driftstörning - Vattenläcka i centrala delar av Ludvika
    På grund av en större vattenläcka på Köpmansgatan i Ludvika har WBAB tvingats stänga av vattnet. Boende i centrala Ludvika berörs, samt i ytterområdena Hammarbacken och Knutsbo. Reparationsarbete pågår för fullt.
  • Hyresförhandlingar 2020
    LudvikaHem AB och Ludvika Kommunfastigheter AB har inlett förhandling med Hyresgästföreningen om hyreshöjning från och med 1 januari 2020.
LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika