LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Text

Kvarteret Orren

Folketshusparkeringen kvarteret Orren

Fortsatt expansion och tillväxt i Ludvika

Styrelsen för LudvikaHem AB beslutade 2014-11-19 att tillskriva Ludvika kommun angående ett planbesked för kv Orren (Folketshusparkeringen) i centrala Ludvika.

LudvikaHem AB och kommunen har sedan några år tillbaka diskuterat den stora ytans framtid utifrån ett fortsatt behov av mer bostäder, ändamålsenliga lokaler samt fler parkeringsplatser i centrala Ludvika. Detta ligger också i linje med den översiktsplan (ÖP 2020) som antagits och som föreskriver en ökad grad av bostäder med centralt läge. Härmed skulle också de fastigheter som kommunen tidigare löst in i kv Orren i avsikt att bygga just bostäder, affärslokaler och mer p-platser komma att utnyttjas mer effektivt än idag. Med anledning av detta har också ett diskussionsunderlag framtagits som schematiskt visar på möjligheterna till utveckling av hela ytan. Utifrån detta underlag fortsätter diskussionerna i ett bredare perspektiv under 2016.

  • Projektet kan om det genomförs i sin helhet innebära en stor utveckling av stadskärnan med ökad handel och boende. Med sikte på Ludvikas 100-årsfirande 2019 samt ansökan om årets stadskärna 2019 är detta viktiga förändringar och förbättringar. Läget är ett av stadens i särklass bästa och inramas av Engelbrektsgatan, Fredsgatan och Carlavägen. En förstärkning av detaljhandeln i centrum i kombination med Lyviksbergets volymhandel innebär att Ludvika kan stärka sin ställning i regionen som handelsstad.

Förslaget som presenteras innehåller ca 150 st bostadslägenheter, ca 350 p-platser i två plan, butiksytor efter behovsstorlek samt ca 2 500 kvm parkyta.

Byggnaderna kan uppföras med varierande våningshöjder om 5-9 våningar och innehålla både bostadrätter och hyresrätter och uppföras av olika byggherrar.

Hela ytan under mark avses nyttjas för p-däck vilket ger betydligt fler p-platser på motsvarande yta mot idag då planteringar, refuger mm försvinner.

Under våren 2016 fortsätter nu arbetet med ny detaljplan för området.

Samtidigt förbereder LudvikaHem AB en upphandling för etapp 1 mot Engelbrektsgatan.

Här kan du se fler bilder på kvarteret Orren:
Norr
Sydväst
Carlavägen

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

  • Granreturen
  • Vi byter telefonileverantör
    Bytet kommer eventuellt  leda till vissa störningar och  det kan vara svårt att nå oss per telefon. Detta gäller främst onsdag den 12 och torsdag den 13 december.
  • Nya hyror klara för 2019
    Hyresuppgörelsen för 2019 i LudvikaHem AB är klar. Uppgörelsen innebär en höjning av hyran i snitt med 1,87 procent.
LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika