LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Kvarteret Tjädern

Tjärnden 2

LudvikaHem planerar just nu för flera kommande nybyggnadsprojekt.

I korsningen Fredsgatan - Köpmansgatan på den lilla parkeringen söder om systembolaget i Ludvika, upphandlar vi under våren 2016 ett projekt med 49 nya hyreslägenheter. I anslutning till parkeringen har vi köpt angränsande fastighet på Köpmansgatan 11, som kommer att rivas.

Den nya byggnaden kommer att innehålla lägenheter i storleken 1-4 rok och får ett mycket attraktivt läge.
Parkeringsgarage finns i vårt p-hus i angränsande kvarter. Ett antal besöksparkeringar kommer att finnas på fastigheten.
Byggnaden får ett trapphus mot Köpmansgatan. Inne på gården blir det avgränsad gårdsyta för hyresgästerna med grillplats, lekredskap och trivsam utemiljö.

Till projektet kommer att knytas en referensgrupp med hyresgästföreningen och intresserade hyresgäster. Referensgruppen är viktig i arbetet med lägenheternas inredning, materialval och utformning. Gruppen föreslår också vilka tillval och mervärden som kan vara viktiga i det framtida boendet.

Från och med december 2017 kommer lägenheterna finnas sökbara via vår hemsida i vårt marknadssystem.
Lägenheterna fördelas utifrån köpoäng så som övriga lägenheter fördelas.

Här kan du se en bild på det tänkta kvarteret.
Material och färgsättning är inte fastlagt utan endast ett förslag. 

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: 0240-869 19
E-Post: info@ludvikahem.se

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika