Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

2023 - 01 - 16

Störning och upplåsning

Från och med den 1 januari har vi höjt kostnaden för störningsärenden samt upplåsning. Ny kostnad är 1500 kronor för störning och 800 kronor för upplåsning.

Störningsärenden

Att bo i hyreshus innebär att du från andra hyresgäster hör naturliga ljud som är en del av vardagen, det kan vara allt från grannar som rör sig i sin lägenhet till musik som spelas, detta är inte att betrakta som störning och ska därmed inte anmälas. Däremot är störande ljud mellan klockan 22:00-07:00 inte tillåtet, då ska det vara lugnt och tyst i alla hus. Som störning räknas bland annat hög musik, högljudda röster, högt och ihållande hundskall, renoveringar och användning av tvätt- eller diskmaskin. Upplever du störning mellan klockan 22:00-07:00 kontaktar du vår jour på telefonnummer 0240-842 01. Dagtid kontaktar du vårt kundcenter 0240-869 00.

En utryckningskostnad om 1500 kronor debiteras den störande hyresgästen.

Upplåsning

Om du har tappat bort din nyckel och behöver hjälp av oss med upplåsning ska du kontakta vår jour 0240-842 01. För upplåsning krävs att du som hyresgäst kan uppvisa legitimation.

Vi debiterar 800 kronor för upplåsning.