Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Avfall och sortering

I alla våra bostadsområden har vi avfallssortering för matavfall och restavfall. Kärlen där du ska kasta respektive avfall är märkt med dekaler - en för matavfall och en för restavfall. Det är viktigt att du sorterar och kastar rätt, framför allt får det absolut inte kastas någon plast i matavfallskärlet, tänk även på att inte använda en plastpåse till matavfallet.

Förpackningar och grovavfall ska lämnas till förpackningsinsamling respektive återvinningscentral.

Matavfallssortering

Ju mindre matsvinn, desto bättre. Den mat som trots allt blir över gör man biogas och biogödsel av. För att det ska fungera är det viktigt att sortera matavfallet och hantera det rätt. I påsen för matavfall lägger du exempelvis avfall från grönsaker och frukt, matrester, äggskal, hushållspapper, kaffesump och tepåsar.

Använd papperspåsar avsedda för matavfall

Lägg ditt matavfall i en papperspåse för matavfall. Påsarna är tillverkade i ett naturligt material så att de kan brytas ned. De är också anpassade för fuktigt matavfall och blir inte genomblöta så lätt, samtidigt som de torkar snabbt.

Vissa mataffärer har egna papperspåsar vid frukt- och grönsaksavdelningen. De flesta av dessa påsar fungerar bra och är även godkända för att användas till matavfall. Det brukar stå på påsen om den kan användas som matavfallspåse. Men det förekommer också papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt och grönsaker. Dessa påsar är dock för tunna för att fungera som matavfallspåse.

Gör så här:

  1. Använd bara papperspåsar som är avsedda för matavfall.
  2. Veckla ut matavfallspåsen och sätt den i hållaren. Vik ned en kant upptill, så du har en torr del att tillsluta den med.
  3. Ta bort eventuell plast och andra förpackningar runt matavfallet innan du lägger det i påsen.
  4. Låt blöta matrester rinna av innan du lägger dem i påsen. Med en slaskskrapa tar du lätt upp skal och annat matavfall från vasken.
  5. Fyll som mest upp till markeringen som finns på insidan av matavfallspåsen. Då är det lätt att stänga den.
  6. Byt påse efter två till tre dagar även om den inte är full.
  7. Vik ihop påsen ordentligt innan du lägger den i facket, kärlet eller behållaren för matavfall.


Här kan du lära dig hur du ska sortera ditt avfall rätt!

Matolja och fett

Olja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon.

Gör så här istället:

  • Torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg det i påsen för matavfall.
  • Mindre mängder matolja, till exempel oljan från burken med inlagd fetaost, häller du i en plastflaska eller plastburk och lägger i soppåsen för restavfall.
  • Större mängder mat- och frityrolja häller du i en flaska och lämnar på en återvinningscentral. Inlämnat fett återvinns. Det bearbetas, förädlas och används i nya produkter som tvålar och ljus.

Förpackningsinsamling

I Sverige har Förpackningsinsamlingen (FTI) uppdraget att samla in förpackningar så att de kan återvinnas.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper samt farligt avfall som batterier, kemikalier och elektriska apparater ska sorteras var för sig och lämnas till närmaste återvinningsstation.

Grovavfall

Avfall som är skrymmande, stort eller tungt kallas för grovavfall, exempelvis möbler, mattor, madrasser och metallskrot. Det kan också vara avfall som inte är återvinningsbart, exempelvis kakel, klinkers, porslin, tegel, keramik och betong. Allt sådant avfall lämnar du på en återvinningscentral.

På grund av brandrisk och tillgänglighet är det inte tillåtet att ställa grovavfall i gemensamma utrymmen, såsom källargångar, trapphus etc.

Nedskräpning

Om du som hyresgäst inte följer reglerna för avfall, dvs kastar och ställer saker där det inte är tillåtet, kommer du debiteras 1000 kronor

Frågor och svar

Nya matavfallspåsar finns att hämta i de flesta livsmedelsbutiker och på våra återvinningscentraler. Påsarna är gratis.

Ludvika
Björnhyttans återvinningscentral
ICA Kvantum
Stora Coop (Lyviksberget)
Lidl
Willys Ludvika
Coop Konsum (Ludvika Gård)
Hemköp
Dollarstore
Fredriksberg
Coop Nära
Fredriksberg
Återvinningscentralen

Grangärde
ICA Nära

Grängesberg
Coop Konsum
ICA Nära

Nyhammar
Coop Nära

Sunnansjö
Coop Nära

Plast tar lång tid på sig att förmultna så om det hamnar plast bland matavfallet stör det behandlingsprocessen. Du kan därför inte använda plastpåsar för matavfallet. Tänk även på att dra av plasten från gurkor och andra grönsaker innan du slänger dem i papperspåsen.

WBAB har en jättebra sorteringsguide där du kan få information om hur du sorterar ditt avfall.

Sorteringsguide

Att ta hand om avfallet är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Du sorterar ditt avfall utifrån vilket material det består av och lägger det på rätt plats. Sedan återvinns avfallet och ditt matavfall blir biogas och biogödsel. Dina gamla förpackningar återvinns till nya förpackningar. Tidningar och returpapper blir nya tidningar och ditt restavfall omvandlas till energi. Tillsammans ser vi till att maximera nyttan av råvaror och energi samtidigt som vi sparar på jordens resurser.

Förpackningar av plast-, metall-, papper- , färgat och ofärgat glas samt tidningar och returpapper ska du sortera och lämna i respektive behållare på närmaste återvinningsstation.

Mer information om förpackningar och tidningar hittar du på förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats ftiab.se.

Hitta din återvinningsstation

Hitta din närmaste återvinningsstation.

Överfullt eller stökigt på återvinningsstationen?

Anmäl behov av tömning av en behållare eller städning av en återvinningsstation direkt via förpacknings- och tidningsinsamlingens webbformulär. Formulär.

Det går också bra att ringa Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11.

I Ludvika kommun finns två återvinningscentraler, Björnhyttan och Fredriksberg. Här kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt grovavfall, elavfall, farligt avfall och begagnade saker till återbruk.

Här hittar du information om återvinningscentralerna:
Björnhyttans återvinningscentral
Fredriksbergs återvinningscentral