Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hyr och betala

Hyra

Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott och senast sista vardagen i varje månad. Det finns tre olika alternativ att betala hyran - pappersfaktura, autogiro eller E-faktura.

Försenad hyresinbetalning

De flesta av våra hyresgäster betalar sin hyra i rätt tid, men inte alla. Den som inte betalar i rätt tid erhåller ett inkassokrav. Detta innebär att man belastas med en inkassokostnad samt en dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Även den rättsliga hanteringen med betalningsföreläggande, ev stämning och avhysning tillkommer och belastar normalt hyresgästen. Om dröjsmålet med betalning är så allvarligt riskerar man dessutom att belastas med en betalningsanmärkning samt att bli avhyst från sin bostad eller lokal.

Påminnelse

Vi skickar ingen påminnelse på hyror som inte betalas i tid. Obetalda hyror går direkt till inkasso. För att slippa extrakostnader - tänk på att betala din hyra i tid.

E-faktura

E-faktura är både ett smidigt och miljövänligt sätt att betala hyran då hyresavin kommer direkt till din internetbank.

För att välja e-faktura: Logga in på din internetbank, leta upp var man anmäler elektronisk faktura, välj LudvikaHem i listan och klicka på anmälan. Fyll i de uppgifter som efterfrågas, godkänn/skicka anmälan.

Fördelar med e-faktura, förutom att det är miljövänligt, är att det är bekvämt att hyresavin kommer in till din internetbank samt mindre risk för missade förfallodagar jämfört med pappersfakturor. Har du valt E-faktura får du ingen pappersfaktura.

Autogiro

Om du vill betala din faktura via autogiro ansöker du smidigast via din internetbank. Ange ditt kundnummer, som finns högst uppe till höger på din hyresavi, som betalarnummer. Om du inte har tillgång till internetbank kan du ansöka genom att fylla i en autogiroblankett och lämna in blanketten till oss eller skicka den per post, adressen ser du nedan. När du ansökt registrerar vi ett så kallat överföringsuppdrag hos banken. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot.

Observera att det är olika blanketter beroende på vilket bolag du hyr av.

Blankett att ladda ner om du hyr av LudvikaHem Autogiroblankett Pdf, 379.8 kB.
Skickas till: LudvikaHem AB, Box 13, 771 21 Ludvika

Blankett att ladda ner om du hyr av Ludvika kommunfastigheter Autogiroblankett Pdf, 380.5 kB.
Skickas till: Ludvika kommunfastigheter AB, Box 63, 771 22 Ludvika

Frågor och svar

Du kan kontakta oss så får vi se över om det finns möjlighet att göra en avbetalningsplan.

Nej, du får ingen pappersfaktura.

Betalningen uteblir och vi skickar en påminnelse om utebliven betalning. Det görs totalt tre dragningsförsök under tre påföljande bankdagar.

Kontakta och informera oss snabbt, ju snabbare vi får vetskap om en kris i bostadssituationen desto snabbare kan vi agera och förhindra en vräkning.

Kronofogden kontaktar dig om tidpunkt för vräkning. Om du inte har flyttat innan vräkningsdagen kommer Kronofogden att byta lås till bostaden. Är dina saker kvar i lägenheten töms den av Kronofogden, sakerna magasineras sedan i tre månader, därefter slängs eller säljs de.

Mer information om vräkning hittar du på Kronofogdens hemsida Kronofogden