Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hyresrabatter

Är du berättigad till hyresrabatt?

Vi har två olika rabatter - kvarboenderabatt och studentrabatt. Kvarboenderabatten är för dig som har bott i samma lägenhet i fem år eller mer och studentrabatten är för dig som läser på gymnasiet direkt efter grundskola eller läser ett program på högskola.

Kvarboenderabatt

5 år eller mer

Två rum och kök eller mindre 50:-/mån
Tre rum och kök eller större 75:-/mån

10 år eller mer

Två rum och kök eller mindre 75:-/mån
Tre rum och kök eller större 100:-/mån

20 år eller mer

Två rum och kök eller mindre 100:-/mån
Tre rum och kök eller större 125:-/mån

Avdraget börjar gälla samma månad som inflyttningsmånaden det år man är berättigad rabatt.

Studentrabatt

Hyresrabatten innebär en halv månadshyra under juni, juli och augusti. För att vara berättigad studentrabatt ska studierna bedrivas på helfart, avse ett helt program samt att du ska stå på hyreskontraktet.

Studierna skall bedrivas vid någon av följande skolor

  • VBU - treårig gymnasieutbildning i direkt anslutning till grundskola
  • Hitachi Energy - Industrigymnasium, tre år i anslutning till grundskola
  • Högskolan Dalarna, helt program minst tre år

Intyg för att styrka studierna

  • Studiestödsintyg från CSN
  • Studieintyg från Högskolan Dalarna
  • Studieintyg från ABB Industrigymnasium
  • Studieintyg från VBU

Intygen ska visa tidsperiod samt omfattning studierna.

Frågor och svar

Ja, om vi har varit tvungna att flytta dig till en annan lägenhet har du rätt till kvarboenderabatten.

Ja, om du har rätt att överta kontraktet har du rätt att behålla rabatten.

Nej, arbetsmarknadspolitiska utbildningar eller andra utbildningar som är berättigade till någon form av bidrag från försäkringskassa, arbetsförmedling eller liknande ger inte rätt till hyresrabatt.