Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Företagsledning

Ledningsgrupp

Företagsledningen består av avdelningschefer samt verksamhetsutvecklare. Ledningsgruppens uppdrag är att strategiskt arbeta med koncernövergripande frågor samt se till att bolagen uppfyller de mål som styrelsen beslutat. Ledningen leds av verkställande direktör.

Pernilla Wigren
Vd

Jan Forsberg
Driftchef

Eva-Lena Gunningberg
Marknadschef

Susanne Modin
Verksamhetsutvecklare

Ulf Adolfsson
Byggchef

Anna Håkansson
Ekonomichef

Styrelse

Moderbolag Ludvika kommunfastigheter AB inklusive dotterbolag är helägt av Ludvika kommun och har därför en politiskt sammansatt styrelse. Styrelsemöten sker tio gånger per år.

Styrelseledamöter

Ludvika kommunfastigheter AB
HåGe Persson, ordförande (M)
Maria Strömkvist, vice ordförande (S)
Sören Grandelius (S)
Conny Bringås (V)
Alexander Trygg, (SD)
Ove Boman, (M)
Troy Lindström, (C)

LudvikaHem AB
HåGe Persson, ordförande (M)
Maria Strömkvist, vice ordförande, (S)
Sören Grandelius, (S)
Conny Bringås, (V)
Alexander Trygg, (SD)
Ove Boman, (M)
Hans Esselöv, (V)

Styrelseprotokoll