Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Företagsledning

Ledningsgrupp

Företagsledningen består av avdelningschefer samt verksamhetsutvecklare. Ledningsgruppens uppdrag är att strategiskt arbeta med koncernövergripande frågor samt se till att bolagen uppfyller de mål som styrelsen beslutat. Ledningen leds sedan 2006 av verkställande direktör Ulf Rosenqvist.

Ulf Rosenqvist
Vd

Jan Forsberg
Driftchef

Eva-Lena Gunningberg
Marknadschef

Susanne Modin
Verksamhetsutvecklare

Ulf Adolfsson
Byggchef

Anna Håkansson
Ekonomichef

Styrelse

Moderbolag Ludvika kommunfastigheter AB inklusive dotterbolag är helägt av Ludvika kommun och har därför en politiskt sammansatt styrelse. Styrelsemöten sker tio gånger per år.

Styrelseledamöter

Ingvar Henriksson, ordförande (S)
Anders Hellstrand, vice ordförande (M)
Sören Grandelius (S)
Conny Bringås (V)
Alexander Trygg (SD)
HåGe Persson (S)
Ulrika Berglund (S)