Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Sponsring

Vårt engagemang

Det är viktigt för oss att vår kommun har ett rikt föreningsliv och att det finns många olika slags aktiviteter för barn och unga att utöva. Därför vill vi engagera oss och bidra med det vi kan till föreningar med barn och ungdomar.

Sponsringspolicy

Vi sponsrar föreningar som är placerade i Ludvika kommun, som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och som har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Vi kan också stödja enstaka evenemang som syftar till att främja ett aktivt Ludvika och som ger en positiv bild av staden.

Vi sponsrar inte aktiviteter som kan förväxlas med välgörenhet eller stöd åt enskild person. Vi sponsrar inte heller verksamheter som kan uppfattas som oetiska eller på annat vis kränkande. Politiska partier eller religiösa organisationer erhåller inte sponsring.

Vi förbehåller oss rätten att avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl, eller andra skäl som beskrivs ovan.

Vi skriver sponsringsavtal där det är tydligt angivet avtalets giltighet samt motprestationer som exempelvis exponering, aktiviteter, banner på hemsida om sådan finns. Vår sponsring skall grundas på ömsesidighet och att mottagaren gör sponsringen känt till föreningens eller klubbens samtliga medlemmar. Sponsringen skall även vara förenad med syfte att främja relationer och stärka vårt varumärke.

När det gäller information om villkoren för skatter mm, se Skatteverkets hemsida.

Sponsringsformulär

Ansökan ska ske via formuläret nedan där ni som förening beskriver er verksamhet, målgrupp/-grupper, motprestation och sponsorbelopp (som ska vara inklusive reklamskatt). Vi tar emot sponsringsansökan fram till senast 1/4 och 1/10. Under april och oktober månad träffas vårt interna sponsorråd och går igenom de ansökningar som kommit in och i samband med det meddelas beslut om sponsring har beviljats. Alla inkomna ansökningar, oavsett om den beviljats eller inte, får skriftligt beslut. Sponsring beviljas max 1 gång/år.

Ansöker du sponsring till ett evenemang är det viktigt att ansökningen kommer in till oss i god tid innan evenemanget.

Vi beviljar inte sponsring utan en sponsoransökan. Sponsring kan ej ansökas i efterhand.

Ansökan