Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pågående projekt

Ny innergård

Hitta på sidan

Ny innergård på Vasagatan 7

Med start vecka 19 kommer vi påbörja arbetet med en ny innergård mellan Vasagatan 5 och 7. Hyresgäster som bor på Vasagatan 7 kommer påverkas mest då arbetet innebär att hela innergården grävs upp, därefter anläggs en ny trevlig innergård. Tillgängligheten mot innergården kommer i perioder vara begränsad.

Maskinarbeten påbörjas vecka 20 och beräknas pågå fram till och med oktober 2023

Arbetet utförs av Siljans Schakt Entreprenad AB.

Utformning av innergård

Innergården kommer bestå av mycket växtlighet, en asfalterad gångväg, en pergola, ett trädäck, fina rabatter och trevliga grusgångar som slingrar sig runt om på gården.

Vi tror och hoppas att det kommer bli jättefint och att våra hyresgäster kommer trivas och omgås i sin nya utemiljö!

Förslagsskiss på innergården!

Frågor och svar

Entreprenören arbetar mestadels måndag till fredag mellan klockan 07:00-16:00. Vid vissa moment kan det ske att entreprenören även behöver arbeta lördag och söndag, men oftast jobbar de bara under vardagar.

Under korta perioder när det ska grävas precis utanför dörrarna behöver vi stänga igen, men då tar man en dörr åt gången. Vi kommer se till så att tillgångligheten är så bra som det bara går.

Nej, varken vatten eller el kommer stängas av då lägenheterna inte alls påverkas av ombyggnaden.