Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

2023 - 06 - 06

Eldningsförbud

Eldningsförbud, normalförbud

Det är mycket torrt i skog och mark och det råder stor fara för markbrand. Från och med den 8 juni råder det eldningsförbud i Ludvika kommun, förbudet benämns normalförbud.

Vid eldningsförbud, normalförbud gäller generellt undantag från förbudet för:

  • Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.
  • Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande avgränsad eldningsanordning på egen tomt där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.
  • Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.
  • Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.
  • Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk.
  • Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet.
  • Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

Vägledning och förtydliganden om normalförbud och totalförbud finns på www.ludvika.se/brandrisk och på dalamitt.seLänk till annan webbplats.

Du har ansvar!

Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för att säkerheten vid eldning, även om du omfattas av generella eller enskilda undantag från eldningsförbud, eller om inte eldningsförbud råder. Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud.