Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Projekt

 • Vad sker i arbetet med nya multiarenan?

  Bakgrunden är att Ludvika kommunfastigheter, LKFAB, sedan en tid tillbaka har ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över möjligheten att bygga en ny idrottsanläggning i Ludvika kommun. Uppdraget har justerats över tid. Nu ligger fokus på en ny effektivare anläggning som bättre löser behoven för föreningarna. Bland annat finns förslaget att kombinera multiarenan med en ny ishall

 • Införande av FNI

  År 2023 trädde en ny EU-lag i kraft om att alla bostäder ska ha tillgång till FNI (fastighetsnära insamling av förpackningar) innan år 2027.

 • Vi bygger nytt i Marnäs

  På Domherrevägen i Marnäs är bygget med en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service) med sex lägenheter i full gång.

 • Fokusområde "el"

  Miljö- & Klimatsmarts uppdrag är att arbeta med miljö och klimatrelaterade beteendefrågor. Arbetet utförs i projektform med årliga fokusområden där gruppen fungerar som samordnare i projekten.

 • Stamrenovering Köpmansgatan

  Efter sommaren kommer arbetet med stamrenovering och standardhöjande åtgärder på Köpmansgatan 15 att påbörjas. Projektet beräknas pågå under knappt ett år.

 • Ny innergård

  Med start vecka 19 kommer vi påbörja arbetet med en ny innergård mellan Vasagatan 5 och 7. Hyresgäster som bor på Vasagatan 7 kommer påverkas mest då arbetet innebär att hela innergården grävs upp, därefter anläggs en ny trevlig innergård.

 • Vi sparar på vatten!

  Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen när du borstar tänderna, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs

 • Stamrenovering Marnäs

  Grågåsvägen 8 är ett av fyra höghus som byggdes i början av 1960-talet. Grågåsvägen 10 stamrenoverades 2020/2021 och nu 2022 stamrenoveras Grågåsvägen 8.

 • Pilotprojekt Rödhaken

  För att öka attraktiviteten i vårt bostadsområde "Rödhaken" har vi under våren 2022 gjort standardhöjande åtgärder i en lägenhet på tre rum och kök.