Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pågående projekt

Vi bygger nytt i Marnäs

Hitta på sidan

Nytt LSS-boende på Domherrevägen

På Domherrevägen i Marnäs är bygget med en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service) med sex lägenheter i full gång.

Beslut om byggprojektet togs av LKFs styrelse oktober 2023 och i slutet av december sattes spaden i marken.
I dagsläget är grundläggningen klar under mars månad påbörjas stomresningen.

Huset kommer att byggas i vinkel, ha träfasad, uteplatser till alla lägenheter samt fönsterplacering för att skapa så mycket ljusinsläpp som möjligt. De sex lägenheterna kommer ha tillhörande gemensamt kök, uteplats och sällskapsutrymmen samt att boendet även har en personaldel.

Det nuvarande LSS-boendet, som i dag har sin verksamhet på Milan, kommer att bli våra hyresgäster och inflyttning planeras ske i början av 2025.

Fakta

Entreprenör: Nyman Jansson Bygg AB
Byggstart: December 2023
Yta: 887,4 kvm (byggnadsarea)
Antal lägenheter: Sex
Klart för inflytt: I början av 2025
Användning: LSS-boende (Lagen om stöd och service) vilket är bostäder som är anpassade för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.