Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

GDPR

Hitta på sidan

GDPR - dina rättigheter!

Den 25 maj 2018 började GDPR, en ny EU-förordning, att gälla i hela Europa. GDPR ersatte personuppgiftslagen (PuL). Mycket är lika som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på de rättigheter du har som kund hos oss. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och vad syftet är med att vi behöver få personuppgifter. Vi som företag är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag gör på uppdrag av oss.

Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas till en fysiskt levande person.

När du står i kö hos oss för att få en bostad eller redan har ett hyresavtal hos oss behöver vi uppgifter för att kunna administrera tjänster såsom köhantering, hyresaviseringar etc.

Personuppgifter som är nödvändiga att behandla:

Namn
Födelsedatum
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ekonomiska förhållanden
Önskat boende (lägenhetsstorlek, anpassat boende, område)
Arbetsgivares kontaktuppgifter

Telefoni

Vi är måna om integriteten hos de personer som har kontakt med LudvikaHem/Ludvika kommunfastigheter och vi följer Dataskyddsförordningen - GDPR.

LudvikaHem/Ludvika kommunfastigheter samlar in och lagrar viss information om inkommande och utgående samtal till LudvikaHem/Ludvika kommunfastigheter. De uppgifter som lagras är vilka nummer som ringer till och från LudvikaHem/Ludvika kommunfastigheter, datum och tidpunkt samt samtalslängd.

Den information som lagras används för att följa upp och utveckla LudvikaHems/Ludvika kommunfastigheters telefonihantering. Informationen sparas två hela kalender år framåt.

Gallring

Det grundläggande kravet är att personuppgifter bara får bevaras så länge det är nödvändigt. När hyresförhållandet har upphört bör därför gallring av personuppgifterna ske. Undantag är att uppgifter i hyresavtalet är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet eller där hyresförhållandet har upphört pga misskötsamhet.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att behandla personuppgifterna på ett korrekt och relevant sätt. Du som kund har rätt att kontrollera att uppgifterna vi har om dig är rätt. För att kontrollera och eventuellt uppdatera dina uppgifter - använd dig i första hand av ”Mina sidor”. Du kan även kontakta vår Bobutik som hjälper dig att uppdatera dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med någon annan bestämmer ändamålet och medlen för personuppgiftsbehandlingen, det vill säga vilka personuppgifter som är nödvändiga i en viss fråga samt varför och hur personuppgifterna ska behandlas. Ansvaret för oss (kommunala bolag) är våra styrelser.
Styrelserna har i sin tur utsett ett dataskyddsombud som ger råd till dem och deras bolag i frågor gällande datsskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet kontrollerar även att styrelserna följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombudet är inte ansvarig för hur den personuppgiftsansvarige (styrelsena) väljer att behandla personuppgifter.

Kontaktuppgifter till utsett dataskyddsombud är telenr: 0240-866 99, E-post dataskyddsombud@ludvika.se