Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

2024 - 01 - 08

Försäljning av Stora Brunnsvik AB

Den 5 januari tecknades aktieöverlåtelseavtalet mellan Ludvika kommunfastigheter AB och Sakofall Fastigheter i Sverige AB.

Våren 2015 förvärvade Ludvika Kommunfastigheter AB fastigheterna Brunnsvik 1:68 och Brunnsvik 3:27
av LO. Detta efter att kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutat om förvärvet. Fastigheterna
placerades i ett nybildat dotterbolag med namnet Stora Brunnsvik AB.

Styrelsen i Stora Brunnsvik AB beslutade den 13 oktober att verka för en försäljning. Den 5 januari, på ett
extrainsatt styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB, togs beslutet om att genomföra försäljningen
av bolaget Stora Brunnsvik AB och senare samma dag tecknades aktieöverlåtelseavtalet mellan Ludvika
kommunfastigheter AB och Sakofall Fastigheter i Sverige AB.

- Det känns otroligt bra att affären är klar och att det blev en lokal, ambitiös köpare. Vi önskar Sakofall
Fastigheter ett stort lycka till och det ska bli spännande att få följa utvecklingen av området, det finns ju
potential att göra något bra, säger HåGe Persson, ordförande, Ludvika kommunfastigheter AB.

Om villkoren i aktieöverlåtelseavtalet är uppfyllda tillträder köparen den 12 februari 2024. Köpet baseras
på ett underliggande fastighetsvärde om 4 300 000 SEK.

- Brunnsvik har för oss varit intressant som fastighetsinvestering under en längre tid, men förutsättningarna
har inte varit rätt. Med hänsyn till den utveckling som Ludvika står inför så känns det här förvärvet nu helt
rätt i tiden för oss. Att vi brinner för historiska fastigheter gör så klart projektet extra intressant och på
Brunnsvik finns en intressant historia som vi ser fram emot att förvalta och utveckla på ett respektfullt sätt,
säger Tom Sakofall, vd på Sakofall Fastigheter i Sverige AB.