Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Boinflytande

Hitta på sidan

Vi vill veta vad du tycker!

Vår uppgift som ett allmännyttigt bostadsbolag är att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Det är därför viktigt för oss att du som hyresgäst får möjligheten att vara med och forma ditt boende genom det vi kallar för boinflytande.

Boinflytandet kan ske på olika sätt: inflytande i den egna bostaden och inflytande i bostadsområdet. Ett exempel är att man har möjlighet att påverka vad som ska finnas i utemiljöerna. Det kan handla om att få till en grillplats eller lekplats i området, att buskar/träd gallras, belysning förbättras eller att skapa en trevlig uteplats.

Så här kan du vara med och göra skillnad!

Vi vill alltid höra dina åsikter på vad vi kan göra bättre och det finns flera olika sätt du kan vara med och göra skillnad.

  • Delta i områdesspecifika möten som vi bjuder in till.
  • Svara på vår hyresgästenkät som genomförs vartannat år.

Så här följer vi upp!

Efter insamlade resultat går vi igenom alla svar och sammanställer era åsikter och önskemål. Beslut om åtgärder som genomförs bedöms efter:

  • Om ni är flera hyresgäster från samma område med liknande önskemål.
  • Om vi ser att insatsen för att genomföra åtgärden ger önskad effekt.
  • Om vi har de resurser som krävs för att kunna uppfylla önskemålet.
  • Om vi tror att insatsen gör området mer attraktivt för framtida hyresgäster.
  • Åtgärderna som beslutats planeras sedan in och förmedlas till dig som hyresgäst inom en rimlig tid innan genomförande.