Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Skyddsrum i våra fastigheter

Som fastighetsägare har vi ett antal skyddsrum utspridda i våra fastigheter runt om i kommunen. Dessa skyddsrum är inte endast avsedda för våra hyresgäster, de är tillgängliga för alla invånare.

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är ett rum som har förstärkta väggar och dörrar och som kan stå emot tryckvågor, brand och material från rasande hus. Ventilationen i rummen minimerar verkan från giftiga gaser.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum och de är spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid används skyddsrummen ofta till andra saker, som förråd, garageplatser och cykelrum. Kravet för att få använda utrymmena till något annat är att de kan tömmas och ställas i ordning till skyddsrum inom 48 timmar.

Skyddsrumskarta

MSB:s webbplats (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps) finns en skyddsrumskarta där du hittar ditt närmsta skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan tar det som är närmast dig.